Musical instruments
A B C D E F G | H I J K L M N | O P Q R S T U | V W X Y Z
kacapi
kagurasuzu
kakko
kakulumbumbwa
kamaicha
kankara sanshin
kantele
kanun
kartal
kazoo
kemanak
kemence
kendang
kengari
keyboard glocken
keytar
khamak
khanjira
khene
khim
khlui
khol
khong mon
khong wong
khushtar
kingri
kit
kkwaenggwari
klongput
kny
kobyz
kobza(romania)
kobza(ukraine)
kokiriko(japan)
kokiriko(latin)
kokle
kokyu
komuz
kora
kotsuzumi
krachappi
krar(kirar)
kucho
kundu
kundung
kobza
ukrainian kobza
Ukrainian kobza

chordophone / Lute family
(Ukraine / Eastern Europe)Kobza : Ukrainian folk musical instrumentmusical instrument pictures
IROM BOOK
IROM