Musical instruments
A B C D E F G | H I J K L M N | O P Q R S T U | V W X Y Z
kacapi
kagurasuzu
kakko
kakulumbumbwa
kamaicha
kankara sanshin
kantele
kanun
kartal
kazoo
kemanak
kemence
kendang
kengari
keyboard glocken
keytar
khamak
khanjira
khene
khim
khlui
khol
khong mon
khong wong
khushtar
kingri
kit
kkwaenggwari
klongput
kny
kobyz
kobza(romania)
kobza(ukraine)
kokiriko(japan)
kokiriko(latin)
kokyu
komuz
kora
kotsuzumi
krachappi
krar(kirar)
kucho
kundu
kundung
kobza (cobza)
cobza/kobza


chordophone / lute family
(Romania / Europe)

cobza player
Romanian cobzamusical instrument pictures
IROM BOOK
IROM