Musical instruments
A B C D E F G | H I J K L M N | O P Q R S T U | V W X Y Z
kacapi
kagurasuzu
kakko
kakulumbumbwa
kamaicha
kankara sanshin
kantele
kanun
kartal
kazoo
kemanak
kemence
kendang bali
kengari
keyboard glocken
keytar
khamak
khanjira
khene
khim
khlui
khol
khong mon
khong wong lek
khushtar
kingri
kit
kkwaenggwari
klongput
kny
klongput
kobyz
kobza(romania)
kobza(ukraine)
kokiriko(japan)
kokiriko(latin)
kokyu
komuz
kora
kotsuzumi
krachappi
kucho
kundu
khanjira (kanjira)
khanjira / kanjira : Indian frame drum


membranophone / drum
(India / Asia)khanjira player
Khanjira a South Indian frame drum.musical instrument pictures
IROM BOOK
IROM