Musical instruments
A B C D E F G | H I J K L M N | O P Q R S T U | V W X Y Z
gadulka
gaida
gaita gallega
gajdy
gaku daiko
gaku biwa
gambang
Geigenwerk
gembri
geomungo
ghatam
ghijek
ghungroo
Glockenspiel
gong ageng
gopichant
gopuz
gottan
grajabpi
grand piano
grass armonica
guacharaca
guan
guiro
guitar
guitarron
guqin
gusle
gusli
guzheng
gyaling
gyoban
gue (shetland gue)
shetland gue player

chordophone / bowed string instrument
(Shetland / Europe)


shetland gue
The gue is an extinct type of 2-stringed bowed lyre from the Shetland Isles. It has horsehair strings.
crwth
crwth
hiiukannel
hiiukannel
jouhikko
jouhikko
gue
shetland gue
talharpa/tagelharpa
tagelharpa

musical instrument pictures
IROM BOOK