Musical instruments
A B C D E F G | H I J K L M N | O P Q R S T U | V W X Y Z
zampogna
zampona
zaqq
zarb
zeze
zhaleika
zhonghu
zhu
zhuiqin
zink
zither
zummara
zurna
zhaleika
zhaleika : single-reed instrument
The zhaleika consists of a single reed that can be covered by a wind cap.

aerophone / single reed
(Russia)

playing the zhaleika
playing the zhaleika

musical instrument pictures
IROM BOOK
IROM